Neomar Consulting are plăcerea de a anunța finalizarea celui de-al treilea raport anual privind „Piața sistemelor fotovoltaice și a energiei solare din România”.

Prezentarea Raportului

Cea mai recentă ediție a analizei industriei fotovoltaice din Romania, intitulată „Analiza pieței sistemelor fotovoltaice și a energiei electrice solare din România, ediția 2024”, prima inițiativă de acest fel din Romania, aflata acum la a 3-a ediție consecutive, analizează în profunzime starea actuală a pieței sistemelor fotovoltaice și a energiei solare din România, oferind o examinare detaliată a dinamicii pieței, oportunităților de creștere și progreselor tehnologice.

Constatări și Informații Cheie

  • Conform studiului, asistăm la o creștere exponențială a pieței în ultimii ani. Capacitățile electrice fotovoltaice instalate în ultimii ani au crescut spectaculos, de exemplu, cu 24%, in 2022 și cu 71%, in 2023, față de anii anteriori.
  • Calculele Neomar ne arata ca sunt aproximativ 3 GW de capacități instalate la sfârșitul anului 2023, cu aproximativ 110.000 prosumatori (~1,5 GW) si aproximativ 650 de parcuri fotovoltaice (~1,5 GW), în diverse stadii de implementare.
  • Cea mai mare creștere a capacitaților instalate, din perspectiva persoanelor fizice utilizatoare de sisteme fotovoltaice, a fost în județele Timis, Ilfov, Arad, Dolj, Bihor, iar din perspectiva prosumatorilor persoane juridice (fabrici, retail, logistica, etc.), cea mai mare creștere a fost în județele Timis, Ilfov, Arad, Dolj, Bihor, în 2023.
  • Datele din raport arată că valoarea pieței sistemelor fotovolatice în Romania, a depășit 1,5 Mld. EUR în 2023.
  • În ceea ce privește potențialul pieței locale, arată raportul, este uriaș, având în vedere că penetrarea sistemelor fotovoltaice, la nivel de gospodării eligibile, a fost de doar 1,62%, la nivel național, în România, în 2023. Astfel, estimează experții Neomar Consulting că, pe termen mediu și lung, potențialul pieței de sisteme fotovoltaice (incluzând atât panourile, componentele auxiliare, serviciile de instalare, de proiectare, juridice, etc.) este de peste 23 Mld. EUR.

Dinamica și Tendințele Pieței: Raportul identifică principalele tendințe care modelează piața fotovoltaică din România, inclusiv creșterea sprijinului guvernamental, avansurile în tehnologia solară și creșterea conștientizării consumatorilor cu privire la energia regenerabilă. Se subliniază modul în care acești factori contribuie la creșterea rapidă și la evoluția pieței.

Oportunități de Creștere: Analiza Neomar identifică zone specifice de creștere în sectorul fotovoltaic. Aceasta include potențialul pentru instalații solare rezidențiale și comerciale, extinderea parcurilor solare și integrarea sistemelor fotovoltaice în diverse aplicații industriale. Raportul explorează, de asemenea, oportunități emergente în sectoarele conexe, cum ar fi stocarea energiei și tehnologiile de rețea inteligentă.

Progrese Tehnologice: Ediția 2024 pune un accent semnificativ pe ultimele inovații tehnologice care conduc piața fotovoltaică. Acoperă avansurile în eficiența panourilor solare, noi materiale și procese de fabricație și progrese în soluțiile de stocare a energiei. Aceste dezvoltări tehnologice sunt cruciale pentru părțile interesate care doresc să rămână competitive pe piața în continuă evoluție.

Cadru Reglementare: Este furnizată o analiză detaliată a cadrului reglementar care guvernează piața fotovoltaică din România. Raportul evidențiază politicile actuale, stimulentele și subvențiile care favorizează creșterea pieței. De asemenea, discută posibilele modificări ale reglementărilor și impactul anticipat al acestora asupra industriei.

Previziuni și Proiecții de Piață: Utilizând modele avansate de prognoză, Neomar oferă proiecții detaliate ale pieței pentru anii următori. Această secțiune oferă informații valoroase despre dimensiunea pieței așteptată, ratele de creștere și provocările potențiale pe care le-ar putea întâmpina părțile interesate.

Expertiză și Metodologie – Cum au fost colectate datele din studiu.

Pentru realizarea raportului au fost analizate in mod sinergic multiple surse de informatii:

  • Interviuri cu peste 300 de companii specializate in instalarea, proiectarea si comercializarea echipamentelor fotovoltaice
  • Interviuri cu experți în domeniu,
  • Analize datelor publice din surse oficiale si companii publice (INS, ANRE, EuroStat, Transelectrica si altele).
  • Rezultatul este un raport care nu doar prezintă condițiile actuale ale pieței din multiple perspective, ci oferă și informații prospective esențiale pentru planificarea strategică.

Pentru mai multe informații și pentru a accesa raportul complet, va rugam accesati sectiunea „Magazin” la: