Analiza pietei serviciilor de analize de laborator cu specific medical in regiunea de Nord-Est a Romaniei, in perioada 2016-2020 si prognoza pana in 2029

Romania

Domeniu studiu: Sanatate

Analiza pietei serviciilor de analize de laborator cu specific medical in regiunea de Nord-Est a Romaniei, in perioada 2016-2020 si prognoza pana in 2029

Vrei mai multe detalii?

Acest raport va ofera o imagine de ansamblu despre piata serviciilor de analize de laborator din Romania, dar si o imagine detaliata despre mediul concurential.

Raportul de fata se sprijina pe informatii de natura statistica, pe informatii culese din alte surse secundare (presa de specialitate, Internet, alte analize si studii realizate in prealabil, Asociaţia de Acreditare din România, Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate), respectiv pe un sondaj telefonic realizat pe un esantion de laboratoare de analiza medicale din regiunea NE (toate laboratoarele identificate au fost contactate telefonic pentru a valida activitatea in piata relevanta).

Cuprinsul detaliat al raportului si note metodologice

Ce sunt serviciile de analize de laborator cu specific medical?

 • Piata relevanta numita in acest raport: piata de analize medicale, piata de analize de laborator, piata de servicii de analize medicale / de laborator, etc. este formata din totalitatea analizelor medicale de laborator, inclusiv de anatomie patologica.
 • Analizele medicale de laborator sunt ansamblul de procedee, mai mult sau mai putin complexe, care furnizeaza informatii asupra aspectului si functionalitatii diferitelor organe si compartimente ale organismului, cat si asupra gradului de sanatate si boala ce afecteaza organismul in cauza.

Note metodologice cu privire la clasificarea unitatilor sanitare analizate in acest studiu:

 • Spitalul este unitatea sanitară (publică, publică cu secţii private sau privată) cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează, cu precădere, servicii medicale persoanelor internate. Deși principala lor activitate este acordarea de servicii medicale cu internare continuă, spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu şi servicii paraclinice ambulatorii.
 • În conformitate cu Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, spitalele acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paliative. Structura organizatorică a unui spital poate cuprinde, după caz: secții, laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice sau administrative, servicii de asistenţă prespitalicească şi transport urgenţe, structuri de primiri urgenţe. Spitalele au obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal sanitar.
 • Laboratoarele medicale – sunt unităţi medicale destinate testelor de sănătate şi care pot funcţiona independent sau în cadrul altor unităţi medicale. Acestea asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, efectuarea tratamentelor, preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico-sanitare specifice profilului lor de activitate. Laboratorul clinic care efectuează analize medicale îşi desfăşoară activitatea având o structură funcţională împărţită în unul sau mai multe compartimente, şi anume:
  • biochimie clinică;
  • hematologie: morfologie, hemostază, imunohematologie;
  • serologie;
  • imunologie;
  • microbiologie;
  • parazitologie;
  • toxicologie;
  • genetică

Ce contine raportul?

1. Preambul, definitii, metodologie
1.1. Precizari metodologice si drepturi de autor
1.2. Definirea pietei relevante
1.2.1. Ce sunt serviciile de analize de laborator cu specific medical?
1.2.2. Note metodologice cu privire la clasificarea unitatilor sanitare analizate in acest studiu

2. Informatii socio-demografice si cu privire la starea de sanatate a populatiei in Regiunea Nord-Est
2.1. Populatia in Regiunea N-E
2.2. Veniturile populatiei din regiunea Nord-Est in comparatie cu intreaga tara
2.3. Analiza de context a principalilor indicatori privitori la starea de sanatate a populatiei in regiunea Nord-Est
2.3.1. Natalitatea
2.3.2. Mortalitatea generală / ratele specifice de mortalitate
2.3.3. Speranța de viață
2.3.4. Morbiditatea

3. Analiza situaţiei curente a sistemului de sanatate în Regiunea de dezvoltare Nord-Est
3.1. Structura reţelei sanitare
3.2. Personalul sanitar – analiză generală

4. Privire de ansamblu asupra sectorului de laboratoare de analize medicale in regiunea N-E
4.1. Analiza macro-economica a companiilor dupa CAEN relevant
4.2. Estimarea numarului de laboratoare de analize medicale

5. Analiza dimensiunii cantitative si valorice a pietei de analize medicale de laborator
5.1. Cheltuielile cu sănătatea: național și regional
5.2. Analiza numărului total de consultații de tip ambulator acordate pacienților, în unitățile sanitare din sectorul public și privat – național și regional
5.3. Analiza numărului total de investigatii paraclinice decontate in anul 2020 (analize de laborator, investigații de radiologie și imagistică medicală)– național și regional
5.4. Analiza finanțării publice a serviciilor de analize medicale de laborator in regiunea NE
5.5. Analiza pietei si concurentei in profil regional – dimensiune valorica si concurenta
5.5.1. Estimarea dimensiunii totale a pietei de analize medicale la nivelul regiunii NE. Estimarea cotelor de piata ale principalilor competitori la nivelul regiunii.
5.5.2. Analiza furnizorilor de analize medicale de laborator din Jud Iasi, in baza decontarilor din fonduri publice in anul 2020
5.5.3. Analiza furnizorilor de analize de laborator din jud Bacau, in baza decontarilor din fonduri publice in anul 2020
5.5.4. Analiza furnizorilor de analize medicale de laborator din Jud Suceava, in baza decontarilor din fonduri publice in anul 2020
5.5.5. Analiza furnizorilor de analize medicale de laborator din Jud Neamt, in baza decontarilor din fonduri publice in anul 2020
5.5.6. Analiza furnizorilor de analize medicale de laborator din Jud Vaslui, in baza decontarilor din fonduri publice in anul 2020
5.5.7. Analiza furnizorilor de analize medicale de laborator din Jud Botosani, in baza decontarilor din fonduri publice in anul 2020
5.6. Sinteza mediului concurential

6. Progoza pe termen mediu a pietei de analize de laborator in regiunea NE
6.1. Analiza nevoilor în domeniul analizelor de laborator la nivel regional și județean
6.2. Analiza SWOT a sistemului sanitar in Regiunea de Nord Est
6.3. Prognoza pietei de analize medicale
6.4. Recomandări de dezvoltare în domeniul analizelor medicale de laborator la nivel regional

Vrei mai multe detalii?