Analiza pietei de constructii feroviare din Romania – 2024

790,00 

Country:

Romania

Author:

Neomar Consulting

Format:

PDF

Release Date (year):

2024

Language:

Romana

Number of pages:

25

Raportul realizat de Neomar Consulting furnizează o analiză exhaustivă a pieței de construcții feroviare din România, acoperind aspecte esențiale precum prezentarea rețelei feroviare, valoarea lucrărilor de construcții, strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare și stadiul proiectelor de reabilitare/modernizare. Bazat pe informații statistice și surse secundare cum ar fi presa, internetul și alte studii de cercetare, acest raport oferă o perspectivă detaliată asupra tendințelor și evoluției pieței feroviare din România.

Cine ar putea beneficia de acest studiu de piață?

  • Companiile de construcții feroviare și furnizorii de servicii conexe;
  • Investitorii și dezvoltatorii de proiecte feroviare;
  • Consultanții și cercetătorii interesați de infrastructura feroviară.

Acest raport este esențial pentru entitatile comerciale care doresc să înțeleagă mai bine piața de construcții feroviare din România și să ia decizii informate în ceea ce privește investițiile și strategiile de dezvoltare în acest sector important pentru economie.

Cuprinsul efectiv al raportului:

1. PREZENTAREA RETELEI FEROVIARE DIN ROMANIA

1.1. Lungimea cailor ferate in exploatare, pe categorii de linii de cale ferata, macroregiuni
1.2. Transportul de pasageri si marfuri pe moduri de transport
1.3. Harta generala a retelei feroviare din Romania – 2023

2. VALOAREA PIETEI DE LUCRARI DE CONSTRUCTII FEROVIARE

2.1. Valoarea lucrarilor de constructii feroviare in antrepriza
2.2. Valoarea lucrarilor de constructii in antrepriza pe categorii de obiecte – infrastructura de transport

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE

3.1. Situatia fondurilor publice alocate in ultima perioada pentru infrastructura feroviara
3.2. Programul cadru de reinnoire a infrastructurii feroviare si costurile necesare

4. STADIUL PROIECTELOR DE REABILITARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURA FEROVIARA

4.1. Proiecte in executie, faza lucrari/proiect tehnic si lucrari -Proiecte finantate POIM 2014-2020
4.1.1. Sinteza proiectelor in executie – iulie 2023
4.2. Lista proiectelor in achizitie
4.3. Proiecte in pregatire, faza de studiu de fezabilitate si proiect tehnic

Contacteaza-ne